Statuten, HR en Handboek

"...Statuten zijn grondregels, bepalingen die ten grondslag liggen aan bepaalde rechtspersonen, zoals de vereniging, die in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat ... Een huishoudelijk reglement  is een verzameling van regels bij verenigingen. Deze regels ondersteunen de statuten..."

Document Laatste versie
Statuten Les Amis de Cuisine 26 juli 2011
Huishoudelijk Reglement 10 maart 2016
Handboek Kooklocatie