Menucommissie; Margriet neemt afscheid

Menucommissie; Margriet neemt afscheid

Webmaster
13 mei 2024
Verenigingsactiviteit

De menucommissie is van samenstelling aan het veranderen, in een later bericht daarover meer. De organisatie er van lag afgelopen jaren bij Margriet Oomens. Zij heeft te kennen gegeven haar rol te beëindigen en zal ook niet meer het voorkoken organiseren. 
 

Achter de schermen van onze prachtige vereniging, wordt veel werk verzet om haar draaiende te houden. Voor de menucommissie betekent dit dat veel leden zich wel realiseren dat er veel werk in gaat zitten, maar het blijft vaak onbekend hoeveel meer het is dan het samenstellen van een menu; de gangen dienen haalbaar en tegelijkertijd uitdagend genoeg te zijn om een avond te vullen, het moet qua budget een passend menu zijn, de hoeveelheden moeten goed afgestemd worden, de kookstudio moet beschikken over de juiste faciliteiten en het moet ook haalbaar zijn met het gebruik daarvan, maar zelfs het standaard format waarin het menu wordt gepresenteerd betekent dat elk menu omgezet moet worden daar naartoe. 
 

Voor Margriet lag de vlijtige taak weggelegd om de leden van de menucommissie hierin te begeleiden en te ondersteunen. Dat betekent een rol als schaap met de vijf poten want naast de leden begeleiden hierbij, zorgde zij ook voor tijdige reminders, communicatie met de inkoopcommissie, webmaster, het bestuur en organiseerde zij ook nog het voorkoken. 
 

(Voor de nieuwere leden onder de lezers; een menu wordt twee jaar voor het gekookt wordt ontwikkeld. Zo kan in het jaar nadien in het juiste seizoen voorgekookt worden. Dat is belangrijk voor seizoensproducten en qua kosten. Een menu met lam kan je bijvoorbeeld niet in oktober voorkoken.)

Zoals de weloplettende lezer begrijpt; Margriet had geen makkelijke taak. En ondanks meer dan voldoende uitdagingen heeft ze hem jarenlang weten te vervullen. Ook heeft ze de afgelopen tijd zich extra ingezet om de overdracht naar de nieuwe kartrekkers van de menucommissie in te werken.
 

Margriet, bedankt voor je doortastendheid, voor alle energie en tijd die je in onze vereniging hebt gestoken!