Bestuurswisseling

Bestuurswisseling

Bestuur
17 maart 2024
Verenigingsactiviteit

Op de ALV van afgelopen zaterdag heeft een verandering van de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden. De termijnen van de penningmeester, secretaris en voorzitter kwamen ten einde. Om een voorsprong te nemen op de notulen (deze komen naar verwachting later deze maand) lichten we de verandering van het bestuur hier graag al toe.

Het bestuur en de leden hebben afscheid genomen van Henri van Dun als secretaris. Na woorden vol lof volgde een lang en verdiend applaus. Hij heeft in Heleen van Weele een waardig opvolger gevonden. We heten Heleen van harte welkom en wensen haar veel succes als secretaris binnen het bestuur toe!

De penningmeester, Bart Waasdorp, heeft na een tijd zoeken ook een geschikte opvolger gevonden, namelijk Tom van der Geest. Aangezien het penningmeesterschap complex is - en dus ook de overdracht - heeft Bart aangeboden zijn zitting met een jaar te verlengen. Dit werd met groot applaus aanvaard op de ALV. Komend jaar zal gebruikt worden om de overdracht naar Tom te doen.

Voor de voorzitter, Alex van den Doel, is nog geen opvolger gevonden. Ook voor zijn functie werd al sinds vorige zomer een opvolger gezocht en ondanks alle inzet leidde het niet tot succes. Hoewel Alex’ termijn ten einde kwam en hij aan heeft gegeven wegens o.a. gezondheidsredenen graag te stoppen, kon hij het niet over z’n hart verkrijgen om het bestuur zonder opvolging te verlaten. Alex heeft aangeboden zijn termijn ook met een jaar te verlengen maar daarbij zal hij zijn inzet moeten minimaliseren als een soort van demissionair voorzitter. Ook dit werd door de aanwezige leden hartelijk ontvangen.

Als laatste mocht het bestuur een nieuwe kandidaat voorstellen; Roel Visser. Hij heeft zich kandidaat gesteld als algemeen bestuurslid. Deze ondersteuning is van harte welkom en de leden zijn dan ook unaniem akkoord zijn gegaan met zijn benoeming. Het bestuur zal de komende vergadering de taken waar nodig opnieuw verdelen onder de bestuursleden.

Bovenstaande betekent echter wel dat de vacature van voorzitter nog steeds open staat. Leden met interesse vragen we om contact op te nemen met Alex via voorzitter@lesamisdecuisine.nl. Voor de commissie huisvesting hebben zich al 3 leden gemeld, en 1 lid meldde zich voor de lustrumcommissie. Vooral voor de laatste commissie zoeken we nog meer leden die willen werken aan de viering van ons 50-jarig bestaan volgend jaar.

Al met al kijken we terug op een geslaagd jaar en een succesvolle ALV. Heerlijke gebakjes van Les Amis de Patisserie, waarvoor veel dank, een strakke planning en algehele warme betrokkenheid van leden. Dank voor de inzet van alle betrokkenen en aanwezigen.